EN
Доктор технічних наук
Професор кафедри технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології
Завідувач лабораторії іонного обміну та адсорбції

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
e-mail для связи: tmitchenko@xtf.kpi.ua
Про лабораторію
{ Інформація }
 • Освіта

  В 1974 – Тетяна Мітченко закінчила кафедру технологій електрохімічних виробництв хіміко-технологічного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

  1981 – Тетяна Мітченко захистила дисертацію кандидата технічних наук за темою «Исследование процесса и разработка технологии глубокой очистки сточных вод от кадмия неорганическими сорбентами»

  1996 – дисертація доктора технічних наук за темою «Интенсификация сорбционных процессов очистки технологических растворов и производственных сточных вод от микропримесей металлов»

 • Професійний досвід

  1974-1996 – провідний науковий співробітник лабораторії екологічних проблем НДІ Хлорної промисловості

  С 1996 – по теперішній час – Тетяна Мітченко обіймає посаду завідувача лабораторії іонного обміну та адсорбції хіміко-технологічного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

  1996-2014 – консультант компанії Dow Chemical щодо матеріалів для водопідготовки

  2015 - по теперішній час - професор Кафедри технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології ХТФ НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

  1994 – по теперішній час – президент ТОВ «НВО «Екософт»

  2010 – по теперішній час – президент Всеукраїнського водного товариства WaterNet

  2021 - по теперішній час – керівник Центру Сучасних Водних Технологій хіміко-технологічного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

 • Членство у професійних об'єднаннях

  Тетяна Мітченко є членкинею низки фахових міжнародних організацій, а також академічних вчених та експертних рад України:

  - Спеціалізована вчена рада з технологій водоочищення Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
  - Міжнародна водна асоціація (IWA)
  - Асоціація якості води (WQA)
  - Європейське товариство опріснення (EDS)
 • Видавнича діяльність

  - Головний редактор журналу «Вода і Водоочисні Технології»
  - Видавець журналу «Вода і Водоочисні Технології. Науково-технічні вісті»
 • Публікації

  Тетяна Мітченко є авторкою понад 290 публікацій, зокрема співавторкою п'яти монографій і понад 20 патентів.

  ORCID 0000-0002-4876-5411

  Google Scholar

 • Сфера наукових інтересів

  Вивчення сорбційних, іонообмінних і мембранних процесів. Очищення водних розчинів від мікродомішок перехідних металів. Очищення стічних вод і технологічних розчинів від ртуті, кадмію, іонів кольорових металів тощо. Кондиціювання питної води. Видалення гумінових речовин із природних вод сорбційними методами. Оптимізація іонообмінних і мембранних процесів очищення і демінералізації води. Створення гібридних сорбентів на основі відпрацьованих іонообмінних матеріалів. Розробка фільтрувальних завантажень для комплексного очищення води. Дослідження процесів очищення стічних вод з використанням мембранних технологій. Розробка мембранних технологій.

 • Впровадження результатів досліджень

  Тетяною Мітченко запропоновано метод глибокого очищення стічних вод від кадмію неорганічним сорбентом на основі фосфату титану.

  Розроблено і впроваджено в промисловість технологію глибокого очищення стічних вод від ртуті вінілпіридиновими аніонітами.

  Розроблено та впроваджено в широку експлуатацію фільтрувальне завантаження для комплексного очищення води «Экомикс».